Bwrsariaeth Chwaraeon 
Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu bwrsariaethau gwerth £250 i brentisiaid a dysgwyr colegau addysg bellach sy’n astudio chwaraeon. 

Bydd gofyn i chi lenwi ffurflen gais ddwyieithog, fer yn manylu ar y defnydd byddwch yn ei wneud o’ch sgiliau dwyieithog.

Bydd y cyfnod cyflwyno ceisiadau yn dod i ben ar 10 Hydref 2022.  


 Sports Bursary

The Coleg Cymraeg Cenedlaethol offers bursaries worth £250 to sports apprentices and Further Education learners. 

Please complete a short bilingual application form.The form will detail the use you will make of the Welsh language in the apprenticeship or learning programme.

 All applications must be submitted by 10 October 2022.